facebooklogo

Op 7 november was er grote belangstelling voor de ontwikkelingen op Fliegerhorst en de Kanskaart Teuge.
De eigenaren, gemeente en provincie druk bezig met de voorbereidingen voor een herontwikkeling van het terrein aan de Ambonstraat waar nu nog de Ecotribe is gevestigd. Door de Teugenaren meestal ‘het kamp’ genoemd, in de media fliegerhorst Teuge of het voormalige MOB-complex. 
Dat er wat gaat gebeuren, is recent ook heel duidelijk geworden door het weer zichtbaar maken van de gebouwen vanaf de Rijksstraatweg.
De informatie over het proces tot nu toe, de huidige stand van zaken en de stappen naar de toekomst weren toegelicht en staan beschreven in deze presentatie.
Daarnaast werden de ontwikkelingen uit de visie die voor Teuge is gemaakt, de Kanskaart Teuge, besproken.

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven