facebooklogo    

Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Teuge en omstreken.

Lees meer: Doelstelling

Stefanie 2022

Ik ben Stefanie Verwaaijen en vanaf 1 juli 2019 mag ik mezelf dorpscontactpersoon van het mooie dorp Teuge noemen. Ik ben getrouwd met Roel en we hebben samen een zoon Wessel en een dochter Suze. Ik ben geboren in Twello en heb ook nog een aantal jaren met Roel op “de Worp” in Deventer gewoond. Nu wonen we alweer geruime tijd in Teuge. In het dagelijks leven werk ik parttime bij een tandartsenpraktijk in Deventer.

Lees meer: Dorps Contact Persoon

De huidige ere leden van Algemeen Belang Teuge zijn:

Dhr. J.J. van Oorspronk

Dhr. J. Geschiere

Dhr. H.J. Uenk

Mw. H. Jansen-Nikkels

Mw. I. Beekhuis-Buitenhuis

Dhr. D. Oleman

Mw. T. den Ouden

Dhr. P. Witteveen

Dhr. A.R. Pruijt

Mw. M.G.P. Wieggers

 

 

Statuten Vereniging Algemeen Belang Teuge

Lees meer: Statuten

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven