facebooklogo      Instagram logo     

Spelregels Dorpsquiz Teuge

 Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle teams en deelnemers aan Dorpsquiz Teuge 

Teams

2.1 De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 6 personen en maximaal 12 personen.

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain en verzint een teamnaam.

2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in Teuge en is minimaal 18 jaar.

2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per mail/ app en uitsluitend met de teamcaptain.

2.5 De werkplek van een team tijdens de quizmiddag dient zich op één adres in Teuge te bevinden en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de dorpsquiz deel te nemen.

Inschrijven

3.1 Inschrijving kan uitsluitend via het inschrijfformulier op onze website www.dorpsquizteuge.nl

3.2 Het inschrijven van een team kan vanaf 1 maart tot uiterlijk 1 april 2024. 

3.3 De kosten voor deelname aan de dorpsquiz bedragen € 50.00 per team (maximaal 12 deelnemers)

3.4 Het inschrijfgeld dient uitsluitend per bank betaald te worden o.v.v. de teamnaam waaronder jullie zijn ingeschreven.

3.5 De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz Teuge het inschrijfgeld heeft ontvangen. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 7 dagen na inschrijving te worden voldaan op rekeningnummer NL02 Rabo 0111 0745 25 t.n.v. Algemeen Belang Teuge. o.v.v. Dorpsquiz + teamnaam.

3.6 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk. 

Deelnemen

4.1 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun quizboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

4.2 Teams worden geacht het quizboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Teuge staan er ook vragen in het boek waar soms om actie gevraagd kan worden. Wanneer dit een VERPLICHTE  actie/opdracht is wordt dit vermeld, bij alle overige acties kan je besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.

4.3 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats in het quizboek te worden ingevuld. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld. Niet leesbaar is niet geldig.

4.4 Het quizboek is geen kladblok. Extra tekst wordt meegenomen in het antwoord en kan dus als foutief worden gescoord.

Puntentoekenning en uitslag

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quiz dag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden of uitvoering punten aan het team toegekend.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.3 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden om op zondag 21 april vanaf 13.30 uur te Peco. 

5.5 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie!!!

Algemeen

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz.

6.2 Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Teuge te bezoeken voor het beantwoorden van vragen.

6.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

Ga naar boven