facebooklogo      Instagram logo     

Op zaterdag 24 september deed Teuge weer mee aan Burendag. De beheerder van de Kinderboerderij had, samen met de speelveldcommissie, een lange lijst met klussen opgesteld.

Lees meer: Burendag 2022 - Het was nat!

Op 22 september kwamen burgemeester Paula Jorritsma-Verkade, wethouder Bert Visser en een grote delegatie raadsleden en fractievertegenwoordigers op kennismakingsbezoek in Teuge. Het organisatiecomité had een leuk programma in elkaar gezet, waarbij we de burgemeester zoveel mogelijk van ons mooie dorp wilden laten zien én de activiteiten die ons verbinden.

Lees meer: Kennismaking burgemeester Paula Jorritsma-Verkade met Teuge

Op 22 september 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge een informatiebijeenkomst over het plan van de Familie Schutte met als onderdeel daarin de aanleg van een grootschalig Zonnepark.

Dit onderwerp leeft in Teuge én omringende gebieden, de opkomst was groot. De voorzitter van ABT, Lucas Harbers, opende de avond met een korte uitleg van het programma van de avond én het werkproces van de opgerichte werkgroep die voor ABT respons gaat verzamelen en uitwerken. Hij benadrukte nogmaals dat het een informatieavond was en géén participatiebijeenkomst.

Lees meer: Zeer druk bezochte informatiebijeenkomst Zonnepark in Teuge

Op 13 september 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge in samenwerking met de gemeente Voorst een informatie- en discussieavond over de woningbouw in Teuge en dan specifiek op het nog braakliggende perceel aan de Hessenlaan.

Het onderwerp leeft in Teuge, het dorpshuis was goed gevuld met belangstellenden. Na de opening van de avond door de voorzitter van ABT, Lucas Harbers, werd er door Laurens Nijman van de Gemeente Voorst een presentatie gegeven over de woningbouw van de gehele gemeente Voorst. En waar er enkele jaren geleden nog sprake was van een stop op het bouwen van woningen, is dat nu duidelijk anders en mag er weer volop gebouwd worden.

Lees meer: Goed bezochte bijeenkomst over woningbouw Hessenlaan

Het bestuur van Algemeen Belang Teuge nodigt u uit voor een bijeenkomst in het kader van een advies vraag over de aanleg van een zonnepark in Teuge.

De informatieavond als ook de activiteiten van de werkgroep dienen onder geen enkel beding te worden aangemerkt als participatie voor de realisatie van een zonnepark en/of het genomen initiatief. Het doel is een verkenning van vragen en ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden in en rondom Teuge.

Datum    

Dinsdag 20 september 2022  om 20.00 uur  (zaal is open vanaf 19.30 uur)

Locatie

Dorpshuis op den Toega, de Zanden 92 Teuge

Lees meer: Zonnepark Teuge

 

Jullie hebben er over kunnen lezen in het Teugje Nieuws op Facebook en Instagram. We zijn bezig met het realiseren van een mooi bankje voor in het dorp. We willen het plaatsen naast de mini bieb voor 't Beestenboeltje. Afgelopen vrijdag tijdens het pleinfeest op cbs de Zaaier heeft iedereen al een steentje kunnen leggen. De kinderen, ouders, meesters, juffen en buurt bewoners kwamen langs om een "eigen steentje" in het cement te drukken en hiermee een bijdrage te leveren aan het bankje. 

Lees meer: Mozaïekbankje voor Teuge

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

 
Wat was het een gezellige middag. Helaas kon niet iedereen erbij zijn, maar het is in deze drukke tijd lastig om een moment te vinden dat iedereen kan. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken en waren de meeste teams goed vertegenwoordigd.
De winnaars van de 1e Dorpsquiz Teuge zijn;
1e plaats: De Teugseweg met 161 punten
2e plaats; Het Heideroosje 156 punten
3e plaats; Park van Teuge 152 punten
De troostprijs ging naar Theef. Ze hebben 82 punten en het meest hilarische antwoord op een vraag..... 🤣😂
Een cheque van €200,00 is naar 't Beestenboeltje gegaan. 10 teams hebben dit gekozen als goede doel...

De afgelopen maanden hebben we gebouwd aan een nieuwe 7 diameter dome, een geodetisch gekleurd koepelvormig gewelf in het centrum van het dak. Zelfs als je de NatuurTempel al eens hebt binnengetreden, moet je deze transformatie met eigen ogen zien, het is fantastisch namelijk! Het natuurlijke kunstwerk is niet alleen prachtig om te zien, de boodschap die het uitdraagt, Het gedachtengoed van Stichting Earth Awareness, is ontzettend actueel en krijgt daarom ook zoveel belangstelling wereldwijd. Maar heb jij eigenlijk al wel eens eerder gehoord van het bestaan van de NatuurTempel? Grote kans van niet, want in de directe omgeving is deze parel nog niet heel bekend. Daar willen we graag verandering in brengen. Kom je binnenkort een kijkje nemen? We organiseren een avondje speciaal voor onze buren en (omliggende) dorpsgenoten.

Lees meer: NatuurTempelKunst 30 juni

21 teams stonden te springen om van start te gaan. Ruim 225 dorpelingen hadden zich goed voorbereid om de strijd aan te gaan. Onder een stralende zon gingen alle teamcaptains naar hun team met een quizboek met 100 vragen en opdrachten. De speellocaties waren mooi versierd en de jokers stonden klaar. De organisatie ging langs de locaties om te kijken of alles goed verliep. De teams probeerden wel wat antwoorden los te peuteren, maar daar trapte de organisatie natuurlijk niet in. De eerste vraag in het quizboek luidde:  In welke volgorde stonden de organisatoren naast elkaar bij de uitleg en het uitdelen van de Dorpsquizboeken? Dus als je een beetje opgelet had was deze vraag een eitje. De teams kunnen op de foto zien of ze bij de eerste vraag al punten verdiend hebben.
Een andere mooie opdracht was de opdracht in de school in het dorp waar uit ieder team een deelnemer een dictee in het dialect kreeg voorgeschoteld door meester Visser die van 1963-1979 schoolhoofd was van De Zaaier.

De uitslag middag is gepland op zondag 12 juni vanaf 13.30 uur bij Peco. Daar wordt een gezellige middag gehouden waar het winnende team bekend wordt gemaakt. Natuurlijk kan daar nagepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Na 2 jaar Corona konden we op 21 april 2022 eindelijk weer volledig van start met SamenUitEten in Teuge. In de maanden maart en april hebben we wel met kleine groepjes geluncht, maar dat kon toch niet onze oude, vertrouwde opzet evenaren. Het was weer als van ouds volle bak en we konden bovendien een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

We weten natuurlijk niet wat het Coronavirus later in het jaar weer gaat aanrichten. Maar zolang het kan maken we er iets leuks van. Misschien zelfs wel weer met een uitstapje gekoppeld aan de maaltijd. Wie weet!

View the embedded image gallery online at:
https://www.teuge.eu/nieuws/actueel-nieuws#sigProIdf86ffc3145

Op 18 mei 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge in samenwerking met de gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe een informatie en discussie avond over water in Teuge.

Na de opening van de avond werd er uitleg gegeven over het veranderende klimaat, de bodemlagen, grondwaterstromen, oppervaktewater en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De presenaties gingen verder over verantwoordelijkheden, beleid, samenwerking en handhaving. En er werd aandacht besteed aan complexe situaties, huidige maatregelen en plannen voor de toekomst. Hiervoor blijft de samenwerking en hierover samen in gesprek zijn belangrijk. Na de uitleg werd opo verschillende tafels met daarop kaarten van Teuge specifieke problemen en mogelijkheden besproken. De avond werd afgesloten met een samenvatting van deze discussie, een aantal acties en er werd besloten in de herfst zo’n avond nogmaals te organiseren. De reactie van de aanwezige dorpsgenoten waren positief. Niet alle problemen zijn direct opgelost. Uitleg over de situatie en met elkaar daar het gesprek over voeren was verhelderend.

View the embedded image gallery online at:
https://www.teuge.eu/nieuws/actueel-nieuws#sigProId063fbf2e44

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

 

4 mei 2022. Op de nieuwe locatie van het oorlogsmonument in Teuge kunnen we na 2 pandemiejaren weer met elkaar herdenken. In 2021 waren we helaas nog niet verlost van de pandemie en herhaalde de opzet van 2020 zich. Wij herdenken als dorpen Teuge en De Vecht jaarlijks alle slachtoffers van oorlogsgeweld bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen zes bemanningsleden van de op 12 juni 1943 in Teuge neergestorte Lancaster bommenwerper. Een emotionele en voor sommigen verwarrende gebeurtenis om dit te doen op ca. 1.500 km afstand van gruwelijk oorlogsgeweld.

Lees meer: Herdenking

Teugse Broek ontdekken op zaterdag 21 mei.... 

Meer info in onderstaande link...

www.nm.nl/ontmoet-boswachter-weteringse-broek

Waar de naam eenvoud uitstraalt is de betekenis dieperliggend en terug te voeren naar oude tijden. Vraag de gemiddelde Teugenaar waar hij woont en het antwoord zal zijn: op Teuge. Het “op” iets wonen heeft vaak te maken met het simpele feit dat vroeger nederzettingen gesticht werden op hoger gelegen gronden in de oude geschriften is dit zelf terug te vinden in eerdere plaatsnaam verwijzingen naar de huidige naam Teuge. Eerdere namen van Teuge waren: Silvolde, 1333-1334 oppen Toghe, 1357 oppe toghe, 1367 up den Toghe, 1405 uppen Toeghe, 1448 opten Toeghe, 1465 op den Toege, 1665 Toege.

De naam op den Toega is dan ook wat dieper geworteld in de meeste Teugse huiskamers vanwege de toneelvereniging en het dorpshuis die beide deze naam hebben.

Wel zie ik een nieuwe realitysoap ontstaan die de concurrentie met het programma: bij ons op Urk aan kan gaan. Wat dat betreft hebben we genoeg karikaturen in het dorp die de lachers op hun hand hebben. Een programma Op Teuge kan dan ook mooi inkijkje geven in waar een klein dorp wel niet groot in kan zijn. De mentaliteit en het noaberschap is ons met de paplepel ingegoten en gaat over van generatie op generatie, teugenaren zijn redelijk honkvast.

Waar men vroeger elkaar hielp om de oogst voor te bereiden en binnen te halen doen we dat nu op verschillende ander plekken waarbij er een actief verenigingsleven is ontstaan die door jong en oud samen gedragen word.

Lees meer: ontmoet de boswachter in Weteringse broek

Algemeen Belang Teuge organiseert jaarlijks op 4 mei een bijeenkomst ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de onschatbare waarde van vrijheid.
Het thema voor 2022 luidt “VRIJHEID IN VERBONDENHEID”
Locatie KIJK! Teuge bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning van een neergestorte Lancaster bommenwerper.
 
De herdenking begint om 19.00 uur. 
 
 
 
 
Wat een mooie dag was het...
 
De dag van de dorpslunch!! Deze zou eigenlijk al in december plaats vinden, maar was verplaatst door alle maatregelen rondom Corona. De aanmeldingen van december zijn blijven staan en er kon nog extra aangemeld worden. Er was een mooie opkomst, ondanks dat er ook een paar afmeldingen waren. Bij binnenkomst was er koffie en de mensen werden warm onthaalt door de Sfeerheren, een terechte naam, ze wisten de sfeer er goed in te brengen.
 
Na de koffie heeft de voorzitter van ABT Lucas Harbers een kort welkomstwoordje gedaan en werd het buffet geopend. Ook was er nog een verloting met leuke prijzen die gesponsord waren door de lokale ondernemers. Er draaide een foto/dia voorstelling met oude en nieuwe foto's. De kinderen konden paaseieren zoeken, schminken en er was nog een knutsel tafel.
 
De middag werd afgesloten met een borrel en gezellige gesprekken die veel te lang niet plaats hebben kunnen vinden. Kortom het was een geslaagde middag voor jong en oud.
 
 
Link naar andere foto's van het evenement: https://photos.app.goo.gl/YkXf4WGtJyMaWJDy7

Op 22 maart 2022 werd de algemene ledenvergadering Algemeen Belang Teuge weer fysiek in het Dorpshuis georganiseerd. Er waren ruim 50 leden en belangstellenden aanwezig. Namens het bestuur opende voorzitter Lucas Harbers de vergadering. Na een welkomstwoord en mededelingen werden een aantal activiteiten van het jaarverslag 2020 en 2021 toegelicht. De leefbaarheid in het dorp wordt voor een groot deel gestimuleerd door de commissies. In het bespreken van de activiteiten kwam actieve houding en de verbinding en van de Teugenaren naar voren. De dorpscontactpersoon Stefanie Verwaaijen gaf een mooie presentatie over haar activiteiten en plannen voor het komend jaar, waaronder de dorpslunch op 3 pril ter ere van het 111 jarig bestaan ABT en de Dorpsquiz op 22 mei. En ze pakt samen met Chris Frencken van de Gemeente Voorst de kennismaking door de nieuwe burgemeester met Teuge op. Bij het agendapunt bestuursverkiezing is afscheid genomen van Hetty Vorselman-Pas. Ze heeft zich vele jaren vol energie ingezet in het bestuur en bij de commissies. Nico Jurgens en Lucas Harbers zijn herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van 3 jaar. Mariska van Rossum is gestart als nieuw bestuurslid ABT.

Na een korte pauze werden drie persentaties gegeven. De presentatie Kunst in het Park van Teuge werd vol passie verzorgd door Mark Huser. Het nieuwe kunstwerk wordt in 2023 geplaatst aan de ingang van de Fokkerstraat en zal zichtbaar zijn vanaf de Rijksstraatweg.

Inge Velthuis vervolgde met de presentatie sportoutfit Teuge. Teuge is dankzij het project van Inge zichtbaar tot ver buiten de dorpsgrenzen. De outfit wordt trots gedragen tijdens het fietsen, hardlopen, skeeleren en schaatsen. Na haar presentatie werd Inge verrast door Lucas en benoemd tot Teugenaar van het Jaar 2021. Naast een mooie uitstraling heeft het project ook weer gezorgd voor verbinding. Onder luid applaus ontvangt ze de bloemen en het speldje van Teuge.

Matthijs de Haan gaf een presentatie over de ontwikkelingen luchthaven Teuge. Hij vertelde over de ontwikkelingen luchthavenbesluit waarover in Q2 door de provincie Gelderland een besluit genomen gaat worden. Daarnaast gaf hij uitleg over de 3 pilaren van het vliegveld: duurzaamheid, innovatie & educatie en toerisme & recreatie. Hij gaat samen met ABT een rondleiding bij de E-flight Academy voor Teugenaren organiseren.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde uit om een hapje en drankje te nuttigen. Door alle aanwezigen wordt er nog gezellig nagepraat over de geslaagde avond.

View the embedded image gallery online at:
https://www.teuge.eu/nieuws/actueel-nieuws#sigProIdc2e326dcb5

Op 19 maart werd er ook in Teuge meegedaan met de Landelijke Opschoondag.

Gezamenlijke actie

Van te voren konden de deelnemers zich aanmelden bij de zwerfafval coördinator en doorgeven welke materialen ze nodig hadden. Ditmaal kwamen er ook diverse aanmeldingen binnen van ouders met kinderen. De materialen werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Voorst en door de zwerfafval coördinator bezorgd op de diverse adressen. De afvalruimers konden starten wanneer ze wilden, en er werd ook al op eerdere dagen gelopen.

Resultaat

De ruimers waren erg enthousiast en met ’n allen zijn er 28 volle zakken opgeruimd. In Teuge wordt er nog volop gebouwd en er was – mede door de storm van de afgelopen weken – ook heel veel bouwafval. Na deze actie is ons mooie dorp nu ook mooi schoon! 

Opbrengst

Per volle zak wordt er door de Gemeente Voorst een bedrag van € 5,= uitbetaald. Het was dan ook heel mooi dat er een gedeelte van de opbrengst werd geschonken aan Giro 555 t.b.v. de mensen van Oekraïne en een gedeelte aan de Kinderboerderij ‘t Beestenboeltje in Teuge. Door deze actie worden er dus ook enkele goede doelen gesteund.

Afsluiting

De actie werd afgesloten met een hapje en een drankje. Hier werden ervaringen uitgewisseld en nog lekker even nagekletst. Zeker voor herhaling vatbaar!

Met opgeruimde groet,

Mariska van Rossum, zwerfafval coördinator Teuge

 

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

Pagina 1 van 3

Alles op een rij

Word lid van het ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren  Aangeboden door Algemeen Belang Teuge

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven