facebooklogo    

Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Teuge en omstreken.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het ontwikkelen en bevorderen van voorwaarden om te komen tot een optimaal woon- en leefklimaat van de bewoners in Teuge en omstreken.
  • het stimuleren en ondersteunen van individuele en groepsakties die gericht zijn op het welzijn van de bewoners, onder andere door kennis en ervaring aan te bieden en/of door het zoeken en verwijzen naar deskundigen.
  • het peilen van noden en behoeften in het werkterrein en het meewerken aan en zonodig bevorderen van onderzoek.
  • het signaleren van problemen, het bevorderen van oplossingen.
  • het stimuleren van de tot stand koming van activiteiten en voorzieningen, waardoor aan de genoemde noden en behoeften tegemoet kan worden gekomen.
  • het bevorderen van goede contacten tussen groepen, organisaties, instellingen en de bewoners in Teuge en omgeving.
  • het bevorderen van participatie van de bewoners in het beraad over zaken die het dorp Teuge betreffen.
  • het scheppen en onderhouden van functionele contacten met het gemeentebestuur en met stedelijke instanties van overheid en particulier initiatief, vooral met het doel de bewoners deel te laten hebben aan het aldaar te voeren beleid
  • het benutten van alle andere wettelijk toegestane middelen, die tot het bereiken van het gestelde doel kunnen bijdragen.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven