facebooklogo      Instagram logo     

Doelstelling 

Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Teuge en omstreken.

 Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het ontwikkelen en bevorderen van voorwaarden om te komen tot een optimaal woon- en leefklimaat van de bewoners in Teuge en omstreken.
  • het stimuleren en ondersteunen van individuele en groepsakties die gericht zijn op het welzijn van de bewoners, onder andere door kennis en ervaring aan te bieden en/of door het zoeken en verwijzen naar deskundigen.
  • het peilen van noden en behoeften in het werkterrein en het meewerken aan en zonodig bevorderen van onderzoek.
  • het signaleren van problemen, het bevorderen van oplossingen.
  • het stimuleren van de tot stand koming van activiteiten en voorzieningen, waardoor aan de genoemde noden en behoeften tegemoet kan worden gekomen.
  • het bevorderen van goede contacten tussen groepen, organisaties, instellingen en de bewoners in Teuge en omgeving.
  • het bevorderen van participatie van de bewoners in het beraad over zaken die het dorp Teuge betreffen.
  • het scheppen en onderhouden van functionele contacten met het gemeentebestuur en met stedelijke instanties van overheid en particulier initiatief, vooral met het doel de bewoners deel te laten hebben aan het aldaar te voeren beleid
  • het benutten van alle andere wettelijk toegestane middelen, die tot het bereiken van het gestelde doel kunnen bijdragen.

 

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven