facebooklogo    

Machtiging aspirant leden ABT

Wilt u liever het formulier uitprinten en per post opsturen?
Klik dan hier om het formulier als pdf-bestand te downloaden.

ALGEMEEN BELANG TEUGEkoninginlogoteugelogoOpgericht op 12 december 1910

Penningmeester
Parmentierstraat 4
7395 MJ Teuge

WWW.TEUGE.EU         KvK nr. 40102680         ANBI nr. 8164.24.883


 Teuge, 2022

Geacht aspirant lid ABT

Om lid te worden van Algemeen Belang Teuge hoeft u slechts dit formulier in te vullen en te retourneren.
Dit kan digitaal, per mail (vandennoortjan@gmail.com), per post of in de brievenbus van adres Parmentierstraat 4.
Met het ondertekenen van het formulier machtigt u ABT om jaarlijks het lidmaatschapsgeld van € 12,50 of € 10 automatisch te incasseren.

Gegevens lid/leden

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de penningmeester van Algemeen Belang Teuge om van zijn/haar hieronder genoemde rekening de contributie over te schrijven naar het bankrekeningnummer van Algemeen Belang Teuge: NL 02 RABO 0111 0745 25

Als debiteur heeft u altijd de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.


 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Indien digitaal vul hier in 'Akkoord'

Ongeldige invoer

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven