facebooklogo    

Wat een mooie dag was het...
De dag van de dorpslunch!! Deze zou eigenlijk al in december plaats vinden, maar was verplaatst door alle maatregelen rondom Corona. De aanmeldingen van december zijn blijven staan en er kon nog extra aangemeld worden. Er was een mooie opkomst, ondanks dat er ook een paar afmeldingen waren. Bij binnenkomst was er koffie en de mensen werden warm onthaalt door de
Sfeerheren, een terechte naam, ze wisten de sfeer er goed in te brengen. Na de koffie heeft de voorzitter van ABT Lucas Harbers een kort welkomstwoordje gedaan en werd het buffet geopend. Ook was er nog een verloting met leuke prijzen die gesponsord waren door de lokale ondernemers. Er draaide een foto/dia voorstelling met oude en nieuwe foto's. De kinderen konden paaseieren zoeken, schminken en er was nog een knutsel tafel. De middag werd afgesloten met een borrel en gezellige gesprekken die veel te lang niet plaats hebben kunnen vinden. Kortom het was een geslaagde middag voor jong en oud.
 
 
 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven