facebooklogo      Instagram logo     

Op 25 maart is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.

Harry van Essen en Marianne Wieggers namen afscheid en werden voor hun bijdrage in het zonnetje gezet. Harry van Essen trad af als penningmeester, hij heeft deze rol vele jaren met veel enthousiasme vervuld. Daarnaast trad Marianne Wieggers af als secretaris. Ze kreeg voor al haar inzet in het bestuur en haar werk voor het dorp, het erelidmaatschap Algemeen Belang Teuge. De broche, die bij het erelidmaatschap hoort, werd opgespeld door Jan van den Noort. Marianne blijft zich, ondanks het neerleggen van haar functie, nog steeds vol inzetten voor het dorp Teuge. Ze is dorpscontactpersoon & buurtcoach van Teuge en zet zich in voor fondsenwerving voor projecten en commissies.

Het nieuwe bestuur [foto bij KIJK, gemaakt voor de dodenherdenking 4 mei] bestaat uit Jan-Willem Stegeman (directeur Basisschool De Zaaier) Marjo Prigge - van der Linden (directeur De Slaapfabriek), Hans Bijloo (directeur Kunstkantoor Terwolde) en de bestaande bestuursleden Jan van den Noort en Lucas Harbers.

De rollen en taken van het nieuwe bestuur staan op de vernieuwde website www.teuge.eu

In de maand april heeft het nieuwe bestuur ABT de volgende dorpsbelangen behartigd:

-          Op 14 april hebben we in een ronde tafel gesprek met de gemeente Voorst een terugkoppeling gegeven van de ledenraadpleging begin dit jaar met betrekking tot de ontwikkelingen luchthaven. Een ronde tafel gesprek is het moment om raadsleden van de gemeente te voorzien van informatie voorafgaand aan de raadsvergadering.

-          We hebben een bezwaar ingediend en toegelicht tegen het voornemen van de kap van oude bomen op de oude zanden (naast KIJK).

-          We hebben het standpunt ontwikkeling nieuw dorpsplan vanuit de ledenraadpleging begin dit jaar kenbaar gemaakt aan het college van Burgemeesters en Wethouders en raadsleden gemeente Voorst.

Vol energie gaan we verder met het bevorderen van de leefbaarheid in Teuge en omstreken. 

Foto Bestuur ABT 2014

Alles op een rij Nieuwsarchief

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven