facebooklogo      Instagram logo     

20190709 ABT Luchthaven Teuge 2

Dinsdag 9 juli werden de leden van ABT bijgepraat over de komende ontwikkelingen van de luchthaven door directeur Meiltje de Groot. Ook werden zaken besproken die van belang zijn voor de leefkwaliteit van ons dorp. Het was een welbenutte en informatieve avond.


Eerste punt op de agenda was de aanvraag voor het nieuwe Luchthavenbesluit. Omdat niets zal veranderen dat voor dit besluit van belang is, zal ook dit besluit ongewijzigd blijven. Het aantal toegestane vliegbewegingen blijft beperkt tot 80.000; de vergissing van de provincie is hersteld. Er komen twee informatieavonden met een toelichting op de aanvraag; één in Voorst en één in Apeldoorn.
Zodra vliegveld Lelystad geopend wordt voor verkeersvliegtuigen zullen de kleine vliegtuigen gestationeerd worden op andere vliegvelden. Naar schatting zullen de vliegtuigen die naar Teuge komen goed zijn voor circa 20.000 vliegbewegingen; bovenop de circa 43.000 van dit moment. Hiermee zal het aantal vliegbewegingen weer op het peil komen van vóór 2014.

Over de laagvliegroutes van Lelystad is weinig meer te melden dan dat in de media gepubliceerd is. Doordat Nederland door Europa op de vingers is getikt voor een verkeerde toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest de opening van Lelystad voor verkeersvliegtuigen andermaal uitgesteld worden.
De voor 2023 geplande herindeling van het luchtruim zal uitgevoerd worden in twee fasen: eerst voor de provincies Gelderland en Overijssel, daarna voor de rest van het land.

Vliegveld Teuge wil zich sterk gaan toeleggen op de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Het Innovatie- en expertisecluster Dutch E-viation & Airport Centre (DEAC) is op Teuge gevestigd.
Er zal een vliegtuig aangeschaft worden dat ingericht wordt als testvliegtuig voor elektrisch vliegen. Dit project waar telkens nieuwe studenten aan mee zullen werken, krijgt een duur van vijf jaar.
Gezien de beperkingen van elektrisch vliegen (iedere kilo die de accu’s wegen kan minder aan nuttige belading meegenomen worden) lijkt elektrisch vliegen voorlopig beperkt te blijven tot de kleine vliegtuigen. De Pipistrel zal aan het einde van dit jaar zover zijn dat deze geschikt is voor lesvliegen. Omdat lesvluchten een aanzienlijk deel van de vliegbewegingen vormen, mag op de kleine vliegvelden een merkbare reductie van geluid en uitstoot verwacht worden.

Voor de planologische ontwikkeling van het vliegveld is een stuurgroep in het leven geroepen waarin onder meer stedenbouwkundigen zitting hebben. Er is een uitbreiding voorzien in westelijke richting; hier komen een extra taxibaan en hangaars. De bedoeling is dat alle gebouwen op het vliegveld worden voorzien van zonnepanelen en nieuwe gebouwen moeten duurzaam gebouwd worden. Bedrijven die zich op het vliegveld willen vestigen, moeten luchtvaartgebonden zijn.
Vanuit ABT is voorgesteld om een extra ‘atelier’ (zoals de ateliers Dorpsvisie) te organiseren waarin de plannen over de ontwikkeling van het vliegveld besproken kunnen worden.

Het proefdraaien van vliegtuigen waarbij stank en lawaai verspreid worden en niet reglementaire vliegbewegingen die voor overlast zorgen, hebben de aandacht van de directie van het vliegveld.

Het laatste onderwerp betrof het openluchttheater KIJK. Door het ter ziele gaan van de toneelvereniging wordt het kunstwerk niet gebruikt en raakt in verval. De slechte toegankelijkheid maakt het er ook niet beter op en als vliegtuigspottersplek is het niet erg geschikt vanwege de struiken die het zicht belemmeren. De stichting die het beheert, heeft wel onkosten maar geen inkomsten. Hoewel het kunstwerk zich op grond van het vliegveld bevindt, behoort dit niet tot de activiteiten van het vliegveld. Er zal dus een oplossing moeten komen en daartoe werden verschillende mogelijkheden besproken.
Ook het nabij het kunstwerk geplaatste monument ter herinnering aan de bemanning van de neergeschoten Lancaster werd hierbij besproken. Hier zal mogelijk een betere plaats voor gezocht moeten worden.

Nico Jurgens

Alles op een rij Nieuwsarchief

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven