facebooklogo      Instagram logo     

 

Op dinsdag 24 maart 2015 vond in dorpshuis Op den Toega in Teuge de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van Algemeen Belang Teuge (ABT) plaats.

In de zaal zaten een 35 tal leden en een vertegenwoordiging van de raad van de gemeente Voorst. ABT vervult een centrale rol in Teuge en behartigt de belangen van de leden. Op de ALV werd teruggeblikt op de ontwikkelingen en activiteiten van 2014. De activiteiten werden gerealiseerd door bestuur, commissies en vele vrijwilligers in het dorp. Jan-Willem Stegeman gaf vanuit het bestuur aan wat er is ondernomen ten aanzien van de ledenraadpleging van begin 2014.

In 2015 worden de activiteiten voortgezet en uitgebreid, mede door een impuls van onze nieuwe dorpscontactpersoon buurtsportcoach Hetty Vorselman-Pas.

Er vond een bestuurswisseling plaats. Hans Bijloo trad af en gaf zijn secretarisrol over aan het nieuwe bestuurslid Sibylle van der Straten – Schmoz. Hetty Vorselman-Pas zal naast haar net beschreven rol ook het bestuur versterken.

Hans Bijloo blijft actief voor ABT met het beheer van de website www.Teuge.eu en marketing activiteiten.

Als afsluiting van de avond werd door Jan van den Noort de voorzet gegeven voor een nieuwe dorpsvisie. Daarin hebben tal van leden aangegeven input te willen leveren voor de verdere ontwikkelingen. Je aanmelden voor de bijdrage kan ook na de ALV. Middels een aantal thema’s wil ABT door en voor leden een heldere visie realiseren als basis voor ontwikkelingen en aandacht in Teuge voor de periode 2015 - ….

 Alle stukken zijn hier te vinden


 

20150324 ALV ABT bestuur

 

foto Bob Bakker “Op de foto het nieuwe bestuur ABT, staand van links naar rechts: Jan van den Noort (penningmeester), Lucas Harbers (voorzitter), Jan-Willem Stegeman, zittend van links naar rechts: Marjo Prigge- van der Linden, Sibylle van der Straten – Schmoz (secretaris), Hetty Vorselman-Pas

20150324 ALV ABT bestuur met Elly

foto Bob Bakker “Het bestuur met notuliste Elly Bakker."

Alles op een rij Nieuwsarchief

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven