facebooklogo      Instagram logo     

Ontwerp luchthavenbesluit Teuge, 28 september 2021

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland  heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld en openbaar gemaakt voor inspraak. Het luchthavenbesluit geeft aan hoeveel geluid de luchthaven mag produceren. Ook is het mogelijk om regels te stellen aan openingstijden, aantallen en typen vliegtuigen en vluchten, gebieden waar als gevolg van luchtvaartactiviteiten beperkingen gelden, zoals geluid en externe veiligheid en milieuregels van activiteiten, die gerelateerd zijn aan het vliegen. Tot en met 17 oktober 2021 kunnen reacties middels een zienswijze worden ingediend op dit ontwerp Luchthavenbesluit. Het ontwerp Luchthavenbesluit staat op de site van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp. Het bestuur van Algemeen Belang Teuge heeft de leden uitgenodigd voor een informatieavond en ledenraadpleging over dit onderwerp. Vanuit deelname aan informatiesessies, overlegorganen en gesprekken met betrokken instanties hebben we informatie gedeeld over de huidige situatie en mogelijke ontwikkelingen.We zijn samen in gesprek gegaan over de manier waarop we de belangen van de leden over dit onderwerp kunnen behartigen. Het resultaat is de ingediende zienswijze hieronder. We gebruiken deze voor vervolg overleggen met de provincie, gemeente en de luchthaven

                 

 

Alles op een rij Nieuwsarchief

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven