facebooklogo


De brief van Algemeen Belang Teuge aan Provinciale Staten Gelderland
met daarin de reactie op de Statenbrief “Verkenning Vliegveld Lelystad” (PS2016-694)

als input voor punt 6 van https://gelderland.notubiz.nl/vergadering/314289/Commissie%20Economie%2C%20Energie%20en%20Milieu%2030-11-2016

In deze brief worden de belangen van de leden ABT, zoals vastgesteld in de laatste ledenraadpleging, behartigd.

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven