facebooklogo      Instagram logo     

Op 20 september 2022 heeft de 1e informatie avond plaatsgevonden met betrekking tot het door de familie Schutte in samenwerking met Luchthaven Teuge geïnitieerde gebiedsontwikkelingsplan ‘Time for change’.

Naar aanleiding hiervan is door Algemeen Belang Teuge een enquête georganiseerd waarvan u de resultaten als bijlage aantreft. Deze reacties en vragen vormen de input voor de 2e informatie avond op 9 november a.s. 20.00 uur in het Dorpshuis in Teuge waarbij de initiatiefnemers gelegenheid hebben op de inhoud en vragen te reageren. Voor deze avond bent u van harte uitgenodigd.

Op basis van de resultaten van beide informatie avonden zal ABT een standpunt bepalen m.b.t. de voorgestelde plannen.

Bijlagen

Concept rapport enquête

Informatie t.b.v. omwonenden familie Schutte

Presentatie concept gebiedsontwikkelingsplan familie Schutte bij bijeenkomst ABT

 

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

Ga naar boven