facebooklogo    

Op 19 maart werd er ook in Teuge meegedaan met de Landelijke Opschoondag.

Gezamenlijke actie

Van te voren konden de deelnemers zich aanmelden bij de zwerfafval coördinator en doorgeven welke materialen ze nodig hadden. Ditmaal kwamen er ook diverse aanmeldingen binnen van ouders met kinderen. De materialen werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Voorst en door de zwerfafval coördinator bezorgd op de diverse adressen. De afvalruimers konden starten wanneer ze wilden, en er werd ook al op eerdere dagen gelopen.

Resultaat

De ruimers waren erg enthousiast en met ’n allen zijn er 28 volle zakken opgeruimd. In Teuge wordt er nog volop gebouwd en er was – mede door de storm van de afgelopen weken – ook heel veel bouwafval. Na deze actie is ons mooie dorp nu ook mooi schoon! 

Opbrengst

Per volle zak wordt er door de Gemeente Voorst een bedrag van € 5,= uitbetaald. Het was dan ook heel mooi dat er een gedeelte van de opbrengst werd geschonken aan Giro 555 t.b.v. de mensen van Oekraïne en een gedeelte aan de Kinderboerderij ‘t Beestenboeltje in Teuge. Door deze actie worden er dus ook enkele goede doelen gesteund.

Afsluiting

De actie werd afgesloten met een hapje en een drankje. Hier werden ervaringen uitgewisseld en nog lekker even nagekletst. Zeker voor herhaling vatbaar!

Met opgeruimde groet,

Mariska van Rossum, zwerfafval coördinator Teuge

 

De nieuwe Teugje Nieuws is uit! Je kunt deze hier lezen.

Op zaterdag 15 januari 2022, heeft het bestuur van Dorpshuis op den Toega de voorzittershamer overgedragen aan het bestuur van Sp Teuge.

In 2005 lag er bij de inwoners van Teuge een wens om een dorpshuis voor sociaal culturele activiteiten te realiseren. Zoals het een saamhorig en sociaal dorp betaamt, ontstond met de oprichting van stichting “Op den Toega” op 1 oktober 2009 en door vereende krachten bij de bouw,  een prachtig clubgebouw. Een drietal vrijwilligers namen zitting in het bestuur.

Nadat verschillende bestuursleden en beheerders voor de zorg en exploitatie van het dorpshuis hadden gezorgd was in 2014 het bestuur gereduceerd tot 1 persoon. Lucas Harbers en Jan van den Noort werden gevraagd om samen met Arne Pruijt, het bestuur nieuw leven in te blazen. Anneke van Eikenhorst werd beheerder van het dorpshuis en gezamenlijk werden nieuwe initiatieven ontplooid voor activiteiten.

Vanuit haar toenmalige rol als voorzitter van SP Teuge, is Debbie Rib ook toegetreden tot het bestuur van stichting “Op den Toega”. Zo konden eenvoudig beleidsmaatregelen van het bestuur Algemeen Belang Teuge en het bestuur SP Teuge worden verenigd in het bestuur van het dorpshuis.

U zult begrijpen dat het met de intensieve samenwerking tussen alle partijen wenselijk was om over te gaan tot een consolidatie van vrijwilligers en besturen om het Dorpshuis te beheren.

De sportclub was al eigenaar van het gebouw. De inboedel was eigendom van stichting “Op den Toega” en is overgedragen aan de sportclub.
Algemeen Belang Teuge blijft de activiteiten steunen en gebruik maken van het dorpshuis. Een mooie locatie die is opgezet om de sociaal culturele activiteiten in het dorp te faciliteren.

Het beheer ligt vanaf heden dus bij SP Teuge, maar de vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maken, zijn natuurlijk onveranderd. Daarnaast zullen wij zeker niet vergeten dat Jaap van Oorsprong en Arne Pruijt een belangrijke rol hebben gespeeld in het feit dat het clubhuis zich heeft gevormd tot een plek voor iedereen, voor elke activiteit, voor elke bijeenkomst en voor elk evenement. Het bestuur van SP Teuge gaat er met plezier tegenaan om het bruisende dorpshuis te beheren en besturen. We zullen er zorg voor dragen dat het Dorpshuis blijft wat het is: een plek voor iedereen!
Overdracht Dorpshuis (hamer)

Op de foto: “De originele voorzittershamer van het Dorpshuis is op 15 januari 2022 officieel overgedragen aan de voorzitter van het bestuur van SP Teuge.”

Wulle Stoat veur Teuge!


Overdracht Dorpshuis (mensen)

Van links naar rechts

Hans Droog – voorzitter sportclub Teuge

Stephan Linthorst – penningmeester sportclub Teuge

Debbie Rib – bestuurslid stichting op den Toega / dorpshuis

Jan van den Noort – penningmeester stichting op den Toega / dorpshuis

Lucas Harbers – voorzitter stichting op den Toega / dorpshuis

 

Wat was het weer een geslaagde dag. Het weer zat mee en er waren veel vrijwilligers aanwezig. Er zijn weer veel klussen geklaard bij het dierenverblijf, het speelveld en in de moestuin.
De stallen zijn uitgemest. De takken en bladeren zijn weer uit het dierenverblijf en van het speelveld gehaald. Het buitenverblijf voor de konijnen is klaar en er is druk gewerkt in de moestuin en zo
deed iedereen wat. Na het harde werken was het tijd voor een hapje en een drankje.
Dat was toch wel verdiend...
 
Bedankt voor alle hulp!!!
 
Vandaag is ook de "minibieb" van Teuge geopend!!
Een mooie kast waar je boeken die je niet meer gebruikt in kunt zetten.
Daarmee kun je een ander blij maken en het boek een nieuw leven geven.
Neem gerust een kijkje en neem een paar leuke boeken mee.
Ook is er zijn er in de kast Covid-19 zelftesten en mondmaskers te vinden. Deze zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Voorst.
( zie onderstaande link)

 

Dinsdag 22 maart vanaf 19.30 uur staat de koffie met wat lekkers voor u klaar in het dorpshuis Op den Toega. (De Zanden 92 Teuge)

Het programma en de stukken staan vemeld in de onderstaande link :

https://teuge.eu/algemeen-belang-teuge/ledenvergadering/473-ledenvergadering-2022

Tot dan!!

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven