facebooklogo

Algemeen Belang Teuge houdt op dinsdag 24 maart vanaf 20.00 uur haar Algemene Leden Vergadering in dorpshuis op den Toega in Teuge. Het bestuur van ABT nodigt alle leden uit om op deze avond aanwezig te zijn.


In het eerste deel van de avond zullen het financieel jaarverslag en de verslagen van diverse commissies & projecten worden behandeld. Tevens geeft ze geeft een vooruitblik op stapel staande activiteiten 2015.  In het tweede deel van de avond zullen we het concept van de nieuwe dorpsvisie bespreken. De bijdrage van de leden hierin zorgt voor de verrijking. Na de vergadering kan worden nagepraat onder genot van een drankje.

De stukken ALV ABT staan op deze website en liggen ter inzage in het dorpshuis op 24 maart.

Het bestuur roept de leden op het actuele email adres te delen. Hiermee zijn we beter en sneller in staat nieuws en uitnodigingen te delen.

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven