facebooklogo

Eind 2019, hebben inwoners van Teuge een vragenlijst ingevuld over de vitaliteit van het dorp Teuge. Daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken!

20200210 Duimen voor de dorpenHet rapport “Duimen voor de dorpen” is klaar
Op 17 maart 2020 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst het rapport “Duimen voor de dorpen, onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst” aangeboden aan de gemeenteraad en de dorpsbelangenverenigingen van Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst. 

De rapportage voor u
Algemeen Belang Teuge en de Dorps Contact Persoon stellen het graag aan u beschikbaar. U kunt deze via onderstaande links benaderen:
rapport “Duimen voor de dorpen”
Bijlage 1a Belevingsonderzoek Het PON
Bijlage 1b Tabellenboek Belevingsonderzoek Het PON
Bijlage 2 Positionering kernen ZKA
Bijlage 3 Vier dorpen gaan onder de loep (Timmermans/Van den Broek)
Meer informatie over de rekenkamercommissie

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Zodra het weer mogelijk is een bijeenkomst te organiseren willen we de resultaten met u bespreken op een informatieavond.

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven