facebooklogo

Vanaf 19.30 uur was iedereen van harte welkom in het dorpshuis in Teuge. Algemeen Belang Teuge werkt samen met de gemeente Voorst en de inwoners van Teuge aan een nieuwe dorpsvisie voor Teuge. De eerste twee ateliers in maart en mei van dit jaar werden goed bezocht en leverden ruime input voor de conceptvisie. De informatieve avond op 4 juli bij EcoTribe werd druk bezocht en werd erg gewaardeerd. Als u presentaties en opnames wilt terugkijken, dit kan op Teuge.eu.

De kanskaart van Teuge werd op 12 september jl. nader uitgelegd. De kanskaarten waren aan de muur van het dorpshuis gehangen. De aanwezige inwoners konden hun voorkeuren aangeven in prioriteit van de “kansprojecten” voor het dorp Teuge.

- opwaarderen oude dorpslint
- herinrichten de zanden en zuidrand luchthaven
- versterken interne dorpsnetwerk
- herontwikkeling zuidelijk MOB-complex
- versterken recreatieve routenetwerk
- op weg naar een duurzaam dorp

De conceptvisie zal nu verder worden besproken in het bestuur van Algemeen Belang Teuge en er zal een projectgroep voor de visie worden geformeerd, zodat de visie altijd “alive” zal blijven. Heeft u interesse? Meld u dan aan!

 

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven