facebooklogo

IMG 20170310 WA0008ALV programma en
Heel Teuge smult: presentatie van "de burger van Teuge" en "het klompje van Teuge"
(Robbin Duijf en Petra Bonekamp)

Uitnodiging
Activiteitenplan
 
Jaarverslagen commissies 2016
Jaarverslag ABT 2016
Financiële rapportage
Notulen ALV2016
Samenvatting ledenraadpleging

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven