facebooklogo

Op 21 februari 2017 heeft Algemeen Belang Teuge een ledenraadpleging georganiseerd betreffende de ontwikkelingen luchthaven Teuge.

De resultaten inbreng leden worden verwerkt en besproken tijdens de ALV op 21 maart.


IMG 20170221 19494020170221 LR ABT 3

Verslag ledenraadpleging ontwikkelingen luchthaven Teuge

Informatie avond en ledenraadpleging Algemeen Belang Teuge

Deze twee rapporten zijn opgesteld en gebruikt voor de klankbordgroep en stuurgroep luchthaven Teuge en worden gebruikt in het Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Teuge www.croteuge.nl.

Minder hinder van Teuge, Blekenbrink Advies 
Onderzoek naar economische effecten en ontwikkelingsrichtingen

20170221 LR ABT 220170221 LR ABT 1

Alles op een rij

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven