NLDOET in Teuge: zaterdag 17 maart werd begonnen met het TUINTELEN. De moestuin waar kinderen van basisschool De Zaaier in Teuge elke maandagmiddag leren hun eigen groente te telen onder begeleiding van een nieuwe groep vrijwilligers.
Nadat de moestuin bemest en gespit was werd TUINTELEN officieel geopend door Robbin Jansen!
Het Oranje Fonds heeft TUINTELEN ondersteund met een financiële bijdrage voor aanschaf van materiaal, gereedschap en zaai- en plantgoed, waarvoor onze hartelijke dank!

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleen staanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 
Secretariaat

Hetty Vorselman-Pas
Bottenhoekseweg 8
7395SC Teuge

055 - 312 31 56

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven