facebooklogo

Een initiatief van Teugenaren voor Teugenaren

Oktober 2015 is er een bijeenkomst geweest voor belangstellenden uit Teuge en omstreken. Op deze avond is geschetst wat er aan de hand is. Nederland vergrijst, de langdurige zorg veranderd in een rap tempo, de mensen worden steeds ouder en willen het liefst in hun eigen leefomgeving blijven. Dat betekent dat verzorgingstehuizen geleidelijk gaan sluiten. Er moet bezuinigd worden op de (langdurige) zorg om ook in de toekomst kwalitatief goed zorg in ons land te kunnen bieden.

We weten allemaal dat ouderdom vaak met gebreken komt. De druk op mantelzorgers (partner, kinderen, vrienden) neemt toe. Thuiszorg, wijkverpleegkundigen en andere professionals verlenen zorg aan huis. Overal in den lande bloeien initiatieven op van burgers op om zorg in eigen hand te nemen, bijvoorbeeld via zorg-, dorps- of buurtcoöperatie.

Hoe los ik dat op? Er blijven 'kleine' hulpvragen over. "Ik kan niet meer autorijden en ook niet gebruik maken van het openbaar vervoer, hoe kom ik bij de dokter of de tandarts? Wie kan mij helpen met het ophangen van een schilderijtje of andere kleine klussen in en rondom het huis? Hoe kan ik mijn boodschappen doen als er geen SRV meer langskomt? Ik heb even een probleem omdat ik mijn been gebroken heb. Als mantelzorger heb je soms de behoefte om eens een paar uur vrij te zijn, even je zinnen verzetten, wie kan mij even vervangen?

Gelukkig wordt al heel veel gedaan via buren en anderen (naoberschap). Dat moet vooral zo blijven. Voorlopig wordt in Teuge gedacht aan een bescheiden opzet. Vervoer, boodschappen doen, kleine klussen in en rondom huis en opvangservice voor mantelzorgers. Daarnaast willen we in Teuge een vrijwilligersbank opzetten waarin mensen kunnen aangeven welke vaardigheden en kwaliteiten ze beschikken, waarmee ze dorpsgenoten kunnen hlepen.

Er hebben zich al vrijwilligers gemeld, maar we zijn nog steeds op zoek naar meer mensen. Alle Teugenaren en bewoners in de omgeving die de leeftijd van 60 jaar hadden bereikt hebben een brief in de bus gehad over dit initiatief. De eerste hulpvragen zijn binnen. Dus we zijn van start!

Heeft u een hulpvraag of wilt u zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij:

José Pelgröm        055-3013327

Hetty Vorselman  055-3123156

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

Wordt lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat.
 
 

Secretariaat

Stefanie Verwaaijen
dcp@teuge.eu 

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven